Švietimo ministrės laiškas Lietuvos mokiniams – ar mes susikalbame?

HiRes

Kiekvienas, kas seka Lietuvos švietimo naujienas, pastaruoju metu turėjo pastebėti ne vieną atvirą mokinio laišką, adresuotą Švietimo ministrei ar visuomenei. Visų laiškų turinys iš esmės yra panašus: mokiniai nėra patenkinti tuo, ką jie gauna mokykloje. Ar nusiskundimai yra teisingi – atskira diskusija. Mane labiau domina Švietimo ministerijos reakcija, tad natūralu, kad kai pamačiau antraštę A. Pitrėnienė. Laiškas Lietuvos mokiniams, laukiau tam tikrų atsakymų į mokinių klausimus ar bent jau noro pradėti diskusiją. Tačiau laiške mokiniams ministrė kviečia dalyvauti Sausio 13-sios 25 metinių paminėjimo idėjų konkurse. Proga jautri, iniciatyva graži. Bet ar mes tikrai susikalbame? Mokiniai kaip niekada aktyviai reiškia savo mintis, jas garsiai išsako, naudojasi šiuolaikinėmis žiniasklaidos priemonėmis, kur kas profesionaliau, nei tą daro ŠMM… Dabar ŠMM eilė.

Mokinio laiškas

image

Delfi pasirodė mokinio laiškas švietimo ministrei. Man įdomūs trys dalykai, kurie teisingai nurodo reikiamų pokyčių kryptis.

…nespėjam pagal programą

Kad to nebūtų, reikia atsižvelgti į individualų mokinio mokymosi tempą ir mokymosi būdą. Dabar gi mokymas pagal programą yra svarbiau už realių žinių įsisavinimą.

…visur viskas pagrįsta žodžiu „reikia“

Tai reiškia, kad nėra vidinės motyvacijos mokytis. Vidinė motyvacija atsiras, kai mokytis bus įdomu, vaikai matys prasmę.

… pabaigus mokyklą atsipeikėsi, kad visą gyvenimą ėjai ten, kur net nenori

Mokinius ruošia egzaminams, bet ne realiam gyvenimui, dėl to daug mokinių renkasi specialybę nesuprasdami, ką jie geriausiai sugeba. Mokykla turėtų padėti atrasti kiekvieno vaiko gebėjimus ir juos lavinti. Dabar gi darbas vyksta konvejerio principu vertinant pagal vieną šabloną, t.y. egzaminų rezultatus.

Reikalingi pokyčiai:
1. Nuo masinio instruktavimo pereiti prie individualaus mokymo;
2. Skatinti vidinę motyvaciją mokytis atrandant individualius vaiko gebėjimus;
3. Netaikyti vieno matavimo instrumento skirtingiems mokiniams.

Tai labai sudėtinga. Reikės daug laiko ir mokymo įrankių, kurie pakeistų dabartinį konvejerio principą individualizuotu mokymu. Pradėti reikėtų nuo visuotinai priimtinų pokyčių gairių įvardinimo.

Revoliucija iš apačios

Ko gero visos revoliucijos kyla iš apačios. Nesenai pasirodė straipsnis apie Lietuvos moksleivių sąjungos iniciatyvą mokytojams. Mokiniai siekia išleisti knygelę, kurioje būtų išsakomi pageidavimai mokytojams, kad šie galėtų geriau organizuoti mokymo procesą. Kaip ir galima tikėtis, komentaruose pasigirdo reakcijos, kad “nemokytas nori mokytą mokyti”.

Suprantama. Pasipriešinimas pokyčiams yra normalu. Ko nereikia daryti šioje situacija, tai priešinti mokinių ir mokytojų. To neturėtų daryti nei mokytojai, nei mokiniai. Juk visi nori tik gero.

Svarbu vadovautis keliomis aksiomomis:

 1. Keičiasi technologinė aplinka
 2. Keičiasi mokiniai (Z karta)
 3. Keičiasi mokytojo rolė
 4. Keičiasi mokymo ir mokymosi procesas, t.y. pedagogika
 5. Reikia naujų mokymo būdų ir priemonių
 6. Esame pereinamame laikotarpyje

Šioje situacijoje yra galimas tik vienas kelias – bendradarbiavimo. Jei mokiniai knygelę išleis tik savo nuožiūra, tai susidurs su labai stipriu pasipriešinimu ir ignoravimu iš mokytojų pusės.

Dvi prasilenkiančios tiesės

Rugsėjo 1. Į miestus ir darbus sugrįžo atostogaujantys, gyvenimas vėl stos į įprastas vėžias. Mokiniai mokysis kals. Mokytojai mokins. Ir vėl viskas bus kaip seniau.

Rugsėjo 1 pasirodė du įdomūs pranešimai. Vienas atstovauja mokinius, kitas mokytojus ir mokyklą. Kalbos tonas labai skirtingas. Vienas realistiškas. Kitas pompastiškas, dvelkiantis istorija. Mokiniai sutikdami naujuosius mokslo metus nori permainų:

Norisi daugiau kalbėti apie stojimų sistemos ydas, tačiau pirmiausia reikalinga skubi pagalba tiems, kurie jau yra sistemoje ir niekaip nebus išgelbėti, nebent išmoks gelbėtis patys. O galbūt mieli valdininkai, netyčia mestelėję akį, suvoks, kaip būtina iš pagrindų imtis pertvarkų.

Visus 12 abituriento įsakymų galite perskaityti Delfi. O ŠMM ministrės kalba šventiška, tačiau norėtųsi, kad būtų keliami iššūkiai ir realybei žiūrima tiesiai į akis:

Reikalinga revoliucija iš apačios.

Mokytojų IKT kompetencijos Lietuvoje

Prieš savaitgalį žiupsnelis informacijos apie mokytojų IKT gebėjimus Lietuvoje:

 • Lietuvos mokytojų naudojimosi IKT intensyvumas visose klasėse atitinka Europos šalių vidurkį.

 • Lietuva pirmauja Europoje pagal naudojimąsi nuosavais mobiliaisiais telefonais mokymosi tikslais: visose klasėse bent kartą per savaitę savo mobiliaisiais telefonais moky­muisi naudojasi vidutiniškai 65 proc. mokinių (ES vidurkis yra tik 36 proc.).

 • Lietuva pirmauja ES pagal 4-ų, 8-ų ir 11-ų (profesinių mo­kyklų) klasių pedagogų IKT mokymus.

 • Nors mokytojai ir intensyviai tobulina naudojimosi IKT ge­bėjimus tiek mokymuose, tiek savarankiškai, tačiau, mo­kinių nuomone, jų pasitikėjimas savaisiais IKT gebėjimais yra menkas, palyginti su ES vidurkiu.

 • Lietuvoje visų klasių mokiniai jiems dėstančių mokytojų pasitikėjimą naudojimosi IKT gebėjimais įvertino vidutiniškai mažiau nei 3 balais (ES vidurkis – 3 balai). Šis rodiklis yra vienas prasčiausių tarp ES šalių 8-ose ir 3-iose gimnazijos klasėse.

Nežiūrint į tai, kad mokiniai mokytojų IKT gebėjimus vertina gan žemai, tačiau akivaizdu, kad mokytojai IKT naudoja, nori kelti savo IKT kompetencijas. Reziumuojant – mūsų mokytojai turi tokius pačius IKT gebėjimus, kaip ir kituose kraštuose :) žodžiu situacija yra gera, nors buvau susidaręs įspūdį, kad Lietuvoje gerokai atsiliekame. Džiugu, kad taip nėra.

Kas norės paskaityti daugiau http://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/IKT.pdf