Mokytojų IKT kompetencijos Lietuvoje

Prieš savaitgalį žiupsnelis informacijos apie mokytojų IKT gebėjimus Lietuvoje:

  • Lietuvos mokytojų naudojimosi IKT intensyvumas visose klasėse atitinka Europos šalių vidurkį.

  • Lietuva pirmauja Europoje pagal naudojimąsi nuosavais mobiliaisiais telefonais mokymosi tikslais: visose klasėse bent kartą per savaitę savo mobiliaisiais telefonais moky­muisi naudojasi vidutiniškai 65 proc. mokinių (ES vidurkis yra tik 36 proc.).

  • Lietuva pirmauja ES pagal 4-ų, 8-ų ir 11-ų (profesinių mo­kyklų) klasių pedagogų IKT mokymus.

  • Nors mokytojai ir intensyviai tobulina naudojimosi IKT ge­bėjimus tiek mokymuose, tiek savarankiškai, tačiau, mo­kinių nuomone, jų pasitikėjimas savaisiais IKT gebėjimais yra menkas, palyginti su ES vidurkiu.

  • Lietuvoje visų klasių mokiniai jiems dėstančių mokytojų pasitikėjimą naudojimosi IKT gebėjimais įvertino vidutiniškai mažiau nei 3 balais (ES vidurkis – 3 balai). Šis rodiklis yra vienas prasčiausių tarp ES šalių 8-ose ir 3-iose gimnazijos klasėse.

Nežiūrint į tai, kad mokiniai mokytojų IKT gebėjimus vertina gan žemai, tačiau akivaizdu, kad mokytojai IKT naudoja, nori kelti savo IKT kompetencijas. Reziumuojant – mūsų mokytojai turi tokius pačius IKT gebėjimus, kaip ir kituose kraštuose 🙂 žodžiu situacija yra gera, nors buvau susidaręs įspūdį, kad Lietuvoje gerokai atsiliekame. Džiugu, kad taip nėra.

Kas norės paskaityti daugiau http://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/IKT.pdf

Reklama

Education levels by efficiency

Three education level by efficiency starting from the least efficient:

  1. Learning from “delivered information”. This is widely used for centuries and are used today. The least teaching-learning efficiency.
  2. Learning through shared experience and the dialogue that ordinarily accompanies it. Also know as flipped learning, you can observe this kind of learning at Khan Academy.
  3. The most effective learning is autonomous, firsthand, curiosity-driven, wide-ranging, self-directed, trial and error, immediate feedback, personal experience. Might be observed in Ad Astra school that Elon Musk created for his kids.

Levels taken from  article on Khan Academy.

6 Things to Do to Improve Your Relationship

And when you’re dealing with your mother-in-law the ratio (good things versus bad things) is 1000 to 1…

TIME

In the past I’ve covered the research regarding what you should look for in a marriage partner.

What do studies say about what you can do to improve your relationship?

Excitement

Divorce may have less to do with an increase in conflict and more to do with a decrease in positive feelings. Boredom really can hurt a relationship:

Being bored with the marriage undermines closeness, which in turn reduces satisfaction, Orbuch said.

“It suggests that excitement in relationships facilitates or makes salient closeness, which in turn promotes satisfaction in the long term,” she said.

We spend a lot of time trying to reduce conflict but not enough time experiencing thrills. And the latter may be more important.

Via Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being:

Shelly Gable, professor of psychology at the University of California at Santa Barbara, has demonstrated that how you celebrate…

View original post 576 more words